Rekommenderad skärmtid för små barn

Skärmtid är en integrerad del av det moderna livet, och föräldrar försöker ofta balansera användningen med andra aktiviteter som utomhuslek. Men hur mycket skärmtid är egentligen för mycket? Och vilka är fördelarna med begränsad skärmtid?

När det gäller att förstå skärmtid är det viktigt att först få en allmän uppfattning om vad som utgör ”skärmtid”. Generellt sett avser ”skärmtid” alla aktiviteter som involverar en enhet med en skärm – som bärbara datorer, surfplattor, smartphones, videospelskonsoler och tv-apparater.

Även om det kan verka som om barn tillbringar mer och mer tid med att titta på skärmar – för underhållning eller i utbildningssyfte – tyder forskning på att effekten kan vara positiv om den används på rätt sätt. 

Rekommenderad skärmtid för små barn

För- och nackdelar med skärmtid för små barn

Det kan kännas svårt att försöka ta reda på hur mycket skärmtid som är rätt för dina barn. Det finns inget universellt svar, men det finns några för- och nackdelar att ta hänsyn till.

När det gäller fördelarna har forskning visat att vissa typer av skärmupplevelser kan vara bra för små barn. Digitala medier kan hjälpa barn att lära sig viktiga färdigheter. Detta måste självklart blandas med fysiska aktiviteter.

Rekommenderad skärmtid för barn

All skärmtid är inte lika. Det är bättre för dina barn att titta på något pedagogiskt än att spela ett tanklöst spel.

Du kan också överväga att ladda ner pedagogiska appar som hjälper dina barn att lära sig om specifika ämnen på ett roligt sätt.

Det kanadensiska barnläkarförbundet rekommenderar att barn under två år inte ska ha någon skärmtid alls och att barn i åldern två till fem år ska ha en timme eller mindre på vardagar. På helger och helgdagar rekommenderar de en till två timmars skärmtid under föräldrarnas överinseende.

Detta är den rekommenderade övre gränsen, och det är viktigt att notera att kvalitet är viktigare än kvantitet. 

Strategier för att begränsa skärmtiden för barn

Ha koll på tiden i rummet

Det är viktigt att hålla reda på hur mycket tid barnen tillbringar framför skärmen och balansera det med andra aktiviteter. Det är viktigt att ge ditt barn en chans att utforska olika aktiviteter som inte involverar skärmar. Det kan handla om tid utomhus, lek med leksaker eller pyssel. 

Låtsaslek

Fantasilek stimulerar små barns mentala tillväxt och utveckling genom att engagera dem i problemlösning och öppna berättelser. Den ger dem möjlighet att utforska sin egen kreativitet, använda sin fantasi och utveckla sociala färdigheter – allt utan en skärm!

Idrott och utomhusaktiviteter

Det finns så många underbara fysiska aktiviteter som får barnen att röra på sig utomhus, som tennis, fotboll och simning – perfekt för att få en hälsosam dos D-vitamin när de ändå håller på! Att vänja dem vid att vara aktiva medan de är små är en av de bästa sakerna du kan göra för att de ska få en sundare livsstil när de blir vuxna.