Barns språkutveckling och läsning

Det finns ingen viktigare aktivitet för att förbereda ditt barn för att lyckas som läsare än att läsa högt tillsammans. Fyll sagotiden med en mängd olika böcker. Var konsekvent, ha tålamod och se hur magin fungerar.

Det är ingen hemlighet att aktiviteter i hemmet är ett viktigt komplement till klassrummet, men det finns mer än så. Det finns saker som föräldrar kan ge barn hemma som klassrummen inte kan ge.

Nedan följer 7 tips på hur du kan engagera ditt barn i bokläsning.

  1. Var uppmärksam på vad ditt barn är intresserad av och uppmuntra honom eller henne att läsa böcker om dessa ämnen.
  2. Avsätt tid för att läsa med ditt barn varje dag. Tillbringa tid med att läsa tillsammans precis innan sänggåendet och turas om att läsa högt med yngre barn.
  3. Avsätt tid varje vecka för familjens läskväll.
  4. Gör läsning till en daglig del av livet, inklusive att läsa vägskyltar, recept och vägbeskrivningar högt.
  5. Sätt upp mål, som att utmana ditt barn att läsa tre böcker under jullovet.
  6. Uppmuntra aktivt barn att läsa och gratulera dem till deras framsteg
  7. Föregå med gott exempel – när du ser dig läsa uppmuntras ditt barn att göra detsamma!